tax evasion via Bitcoin

Tax evasion via Bitcoin: How Bitcoin helps in tax evasion?

Disclaimer: This write up is only for the purpose of knowledge and doesn’t encourage tax evasion via Bitcoin.

“Bitcoins ko taxable karne ka intezaar toh kai mulkon ki govt kar rahi hai, magar ise tax karna mushkil hi nahin,…ahem ahem….” Continue reading “Tax evasion via Bitcoin: How Bitcoin helps in tax evasion?”